SUİKAST

AVUSTURYA’NIN KUMARI

Viyana, Rusya'nın daha önceden olduğu gibi olaya doğrudan karışmayacağını düşünmektedir. Barış önerilerine kulak asmayı reddeden Avusturya-Macaristan, veliahtını öldürenlere yardım ettiğini ileri sürdüğü Sırbistan'a savaş ilan eder.

KAYBOLAN UMUT

Avusturya'nın tutumuna karşı Rusya genel seferberlik ilan eder. Almanya, Rusya ve Fransa’ya nota verir. Rusya’dan seferberliği durdurmasını diğer yanda Fransa'dan da tarafsız kalıp kalmayacağını bildirmesini ister. Almanya’nın bu yaklaşımına İngiltere Fransa'nın işgal edilmesini desteklemeyeceğini duyurarak karşılık verir. Fransız sosyalist lider, M. Jaures, Paris'te suikasta kurban gitmesinden kısa bir süre sonra Fransa genel seferberlik hazırlıklarına başlar.

SAVAŞ

Almanya, Rusya'ya savaş ilan ettiğini açıklar. Fransa genel seferberliği aktif hale getirir. Gelişmeler üzerine Belçika ve İtalya tarafsız kalacaklarını açıklarlar.

GİZLİ İTTİFAK

Osmanlı Devleti ile Almanya arasında gizli ittifak antlaşması imzalanır. Talat ve Enver paşaların önayak olduğu antlaşması Osmanlı adına Sadrazam Sait Halim Paşa ile Almanya adına İstanbul Büyükelçisi Wagenheim imzalarlar.

OSMANLI; SİLAHLI TARAFSIZLIK

Osmanlı Devleti savaş sırasında tarafsız kalacağını ilan eder ancak güvenlik açısından genel seferberlik ilan ettiğini açıklar.

İNGİLTERE VE SAVAŞ

Başkomutan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa, Çanakkale Boğazı'nın askeri gemi geçişine kapatıldığını açıklar. ABD Başkanı Wilson ülkesinin bağımsız kalacağına dair deklarasyon yayınlar. Almanların Belçika’ya girmesi üzerine, İngiltere Almanya ile savaş halinde olduğunu dünya kamuoyuna duyurur.

SAVAŞIN KIZIŞMASI

Avusturya-Macaristan resmen Rusya'ya savaş ilan ederek ordularını sınıra yığar. Almanya süratle Belçika’da ilerlemesini sürdürür. ABD Başkanı Wilson taraflara arabulucu olabileceği konusunda mesaj iletir.

SAVAŞ ALANININ GENİŞLEMESİ

Almanlar, Afrika’daki İngiliz sömürgelerine karşı saldırıya geçerler. Avusturya orduları Galiçya'da ilerlemeye başlarlar. Almanlar Liège'i ele geçirirken Fransızlar da Alsas-Loren bölgesinde ilerlerler. İki Alman zırhlısı, Goeben ve Breslau, İngiliz filosundan kaçarak Çanakkale Boğazı'na sığınırlar.

OSMANLI POLİTİK TEDBİR

İtilaf devletlerinin elçileri, Goeben ve Breslau'nun Çanakkale Boğazı'ndan geçişe izin verilmesini protesto edince politik açıdan hamle yapan Osmanlı Devleti, bu iki gemiyi, İngiltere'nin İstanbul'a teslim etmediği iki dretnotun yerine, Almanya'dan satın alındığını açıklar.

JAPONYA SAVAŞTA

İngiltere ile imzaladığı 1902 yılında imzaladığı antlaşma ile İngiltere'nin müttefiki olan Japonya, Almanya'ya savaş ilan eder yakınlarındaki Alman sömürgelerine ve askeri tahkimatlarına saldırmaya başlar.

TANNENBERG

Almanlar, Rusları Tanneberg Savaşı'nda ağır bir yenilgiye uğratırlar. Rus orduları komutanı Samsonov intihar eder. Ruslar büyük kayıplarının yanında 90.000 askerlerini de esir bırakırlar. Alman komutanlar Hindenburg ve Ludendorff Almanya’da kahraman ilan edilirler.

PARİS’TEN KAÇIŞ

Alman tehdidi nedeniyle Fransız Hükümeti, başkentten ayrılır ve Bordeaux’ya yerleşir. Bunun üzerine Paris halkı da kenti terk etmeye başlar. Yaklaşık olarak 600 bin Parisli daha güvenli olan bölgelere doğru göç eder.

I.MARNE SAVAŞI

Almanlar ile Fransızlar arasındaki yoğun çatışmalar başlar. Bir gün sonra savaşa İngiliz Seferi Kuvvetleri de dahil olur. Fransızlar takviyelerini cepheye ulaştırmak için Paris taksilerinden yararlanır. Savaş durumu da olsa taksi şoförleri taksimetrelerin çalıştırmayı ihmal etmezler.

OSMANLI KARARLARI

Osmanlı yönetimi kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdığını ilan eder. Gümrük başta olmak üzere vergilerde artırıma gidilir. Ülke içinde yaşayan yabancı uyrukların bundan böyle Osmanlı hukuk sistemine tabi olacakları belirtilir.

HAVA İSTİHBARATI

Almanları durdurmaya çalışan Fransızların saldırıları sırasında İngiliz Hava gücü ilk kez havadan çektiği fotoğraflar ile cephe hakkında geniş bilgi sahibi olunmasını sağlar.

SESSİZ AVCI

Alman denizaltısı U-9; İngiliz zırhlıları Hogue, Aboukir ve Cressy'i Hollanda açıklarında devriye gezerken tespit eder ve üçünü de torpido saldırıları ile arka arkaya batırır. Çoğu askeri lise öğrencisi 1400'ün üzerinde gencecik asker tek bir denizaltı saldırısında hayatını kaybeder. Sorumluluğu Churchill üstlenir ve hayatını kaybeden bu gençlere "Winston'un Savaş Bebekleri" ismi takılır.

JAPON SALDIRILARI

İtilaf devletleri yanında savaşa giren Japonların saldırıları sonucu Almanların Çin’de sahip oldukları Tsingtao kuşatılır. Bu durum, Almanların Uzakdoğu’daki etkinliklerine darbe vurur.

ALMAN İLERLEYİŞİ

Almanlar Ypres'i işgal ederler. İtilaf devletleri Anvers savunmasında zor durumda kalırlar.

FOCH'UN GENEL KOMUTANLIĞI

Fransız Generali Foch, Müttefik kuvvetler komutanlığı'na getirilerek Batı kıyılarının savunması güçlendirilmeye çalışılır. Alman bombardımanı altındaki Anvers boşaltılması hızlanır.

BOERLER AYAKLANIYOR

Afrika Cephesi'ndeki savaş bütün hızıyla devam ederken Boerler ayaklanarak Güney Afrika'nın bağımsızlığını ilan ederler.

I.YPRES SAVAŞI

İngiliz, Fransız ve Belçikalı birliklerin direnişi Manş denizi kıyısındaki limanlara erişmeyi amaçlayan bir Alman saldırısını Belçika'daki Ypres bölgesinde durdurdu.

SOUCHON'UN SALDIRISI

Osmanlı Donanması’nı Karadeniz'e çıkaran Amiral Souchon, Rus gemilerini batırdıktan sonra Rus limanlarına saldırır. Bu gelişme sonrasında Osmanlı'nın silahlı tarafsızlık durumu sona erer.

OSMANLI SALDIRI ALTINDA

İngilizler Kızıldeniz'de, Akabe Körfezi'ndeki Osmanlı tahkimatlarına saldırı düzenlerken Rus kuvvetleri Kafkaslarda Osmanlı sınırını geçerler.

ÇANAKKALE'DE İLK KAN

İngiliz ve Fransız gemileri Çanakkale Boğazı'nın giriş tahkimatlarını bombardıman ederler. Seddülbahir, Ertuğrul, Kumkale ve Orhaniye tabyalarında Osmanlı ilk şehitlerini verir. Çanakkale Cephesi resmen açılır.

OSMANLI SAVAŞTA

İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti'ne resmen savaş ilan ederler. İngiltere, Kıbrıs'ı ilhak ettiğini açıklar.

İNGİLİZLER IRAK'TA

İngiliz kuvvetleri Basra Körfezi kıyılarına gerçekleştirdikleri çıkarma ile Irak’a adım atarlar. Kısa sürede köprübaşı tutmayı başararak ilerlemeye başlarlar.

OSMANLI TOPRAKLARINA SALDIRILAR

İngilizler Basra'ya doğru ilerlemeleri sırasında stratejik konumdaki Fav kasabasını ele geçirirler. Rus donanması Karadeniz sahillerini vurur. İstanbul'a kömür götüren Osmanlı nakliye gemilerinin bir kısmı batırılır.

KAFKASLARDA OSMANLI BAŞARISI

Osmanlı'nın Köprüköy'deki başarılı harekatı ile Rus ordusunun ilerleyişi durdurulur.

OSMANLI SAVAŞ İLANI

Osmanlı Devleti, İtilaf devletlerine resmen savaşa ilan ederek İttifak bloğu içerisinde savaşa katıldığını ortaya koyar.

CİHAD-I EKBER

Osmanlı Devleti Cihad ilanında bulunarak dünyadaki bütün Müslümanları Halife'nin liderliği altında kutsal savaşa davet eder.

YPRES'DE DOĞANIN ZAFERİ

Ypres bölgesinde taraflar arasında yaşanan çatışmalar aşırı yağmur sonrasında yaşanan sel felaketi nedeniyle durur. iki tarafın askerleri siperlerinden çıkar, savaşmayı keser ve birbilerine bakarak sel felaketinin yaralarını sararlar

SİPER SAVAŞI

Batı Cephesi'nde her iki taraf birbirlerine üstünlük sağlayamayınca kazdıkları mevzilere sığınırlar. Savaş, hareket kabiliyetini yitirerek siper mücadelesine dönüşür.

AMERİKAN BORSASI

Temmuz ayında başlayan savaş nedeniyle işlemleri durdurulan New York Borsası yeniden faaliyete geçer. Tarafsız Amerika, savaşan devletlere ekonomik destek için harekete geçer.

IRAK'TA OSMANLI ÖRGÜTLENMESİ

İngilizlerin Irak'taki etkinliklerini sınırlamak için bölgeye Süleyman Askeri Bey komutan olarak atanır. Süleyman Askeri Osmanlı askerlerinin yanı sıra bölgeden topladığı Arap gönüllüleri ile savunma mücadelesine başlar. Enver Paşa'ya göre bu yapılanma İngilizleri durdurmakla kalmayacak bölgeden tamamen püskürtülecektir.

FALKLANDS ÇARPIŞMASI

Falklands deniz çarpışmasında İngiliz Kraliyet Donanması, zırhlı kruvazör Scharnhorst ve Gneisenau da dahil olmak üzere Alman komutanı von Spee'nin gemilerinin çoğunu batırdı.

MESUDİYE'NİN KAYBI

Amiral Souchon tarafından Çanakkale Boğazı'ndaki mayın hatlarının korunması için bir tarafındaki toplar sökülerek boğazda sabit batarya olarak görevlendirilen Mesudiye zırhlısı İngilizlerin B-11 denizaltısı tarafından batırılır.

ENVER PAŞA KAFKASLARDA

Kafkas Cephesi'nde saldırıya geçilmesini isteyen Enver Paşa, Ahmet İzzet Paşa'nın muhalefet etmesi üzerine kendisini görevden alır ve 3.Ordu'nun komutasını üstlenerek saldırı hazırlığına başlar.

BATI CEPHESİ'NDE SALDIRI

Müttefik orduları Almanlara nihai darbeyi indirmek için uzun zamandır hazırlandıkları saldırıyı başlatırlar. I.Champagne Çarpışmalarında taraflar kıyasıya birbirlerine girerler.

KAFKASLARDA OSMANLI KARŞI TAARRUZU

Enver Paşa komutası altında, lojistik destek hatlarından mahrum bir şekilde başlatılan saldırıda, Aras Nehri'nin kuzeyine geçmeyi başaran 11. Kolordu Sarıkamış Taarruzu'nu başlatarak Rus mevzilerine yüklenmeye başlar.

Galiçya Muharebesi olur

Rusya ve Avusturya-Macaristan arasında Galiçya Muharebesi olur. Rusya kazanır.

Rusya Osmanlı'ya savaş açar

Karadeniz'deki gerilimin ardından Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş açar.

Ardahan Harekatı gerçekleşir

Kafkasya cephesinde Rusya ve Osmanlı arasında Ardahan Muharebesi olur.

Sarıkamış Harekatı gerçekleşir

Osmanlı ve Rusya arasında Sarıkamış Harekatı olur. Binlerce asker donarak şehit olur.

RUS MÜTTEFİKİ KIŞ

Kafkaslarda ruslarla mücadele etmekte olan Osmanlı ordusu kış şartlarına dayanamayarak geri çekilmek zorunda kalır.

BATI CEPHESİ'NDE ALMAN SALDIRISI

Almanyai Soisson'da başlattığı saldırıda Müttefik kuvvetlerin sert direnişi ile karşılaşınca başlatılan hücum ivme kaybederek yer yer siper savaşına dönüşür.

KANAL'A YÜRÜYÜŞ

Bahriye Nazırı Cemal Paşa komutasındaki 4.Ordu, Kanal Harekatı için uzun yürüyüşüne Biressübi'den başlar. Ordunun bir kısmı da merkez üssü Şam'ın savunulması için geride bırakılır.

SAPHİR'İN SON YOLCULUĞU

Çanakkale Boğazı'ndaki abluka kapsamında görev yapmakta olan Fransız denizaltısı Saphir, boğazı geçmek için teşebbüste bulunur. Harekatı sırasında fark edilen Saphir batırılır ve sağ kalan mürettebatı esir edilir.

SÜLEYMAN ASKERİ'NİN BAŞARISI

Basra'yı işgal eden İngilizlere karşı gerçekleştirdiği saldırılar iler Irak havzasını dar eden Süleyman Askeri bey elde ettiği başarıların ardından İngilizlerin başlattığı karşı taarruzu da durdurmasyı başarır. İngilizler geri çekilerek savunma pozisyonu alırlar.

KUZEY DENİZİ'NDE DÜELLO

Dogger Bank yakınlarında karşılaşan İngiliz ve Alman donanmaları çatışmaya başlarlar. Her iki tarafta mücadelenin ardından kendi zaferini ilan eder. Aslında hiçbiri diğerinin varlığını sona erdirecek derece zarar verememiştir.

Birinci Kanal Harekatı gerçekleşir

Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı sırasında Süveyş Kanalı'na düzenlediği ilk harekâttır.

BOLİMOV ÇATIŞMALARI

Alman 9.ordusu,Varşova’nın batısında saldırıya geçer ancak Rusların 2.ordusu tarafından geri püskürtülür. Almanlar üstünlüğü ele geçirmek için Doğu Cephesi'nde ilk kez zehirli gaz kullanırlar. Ruslara karşı Bolimov'da denenen bu silah, savaş boyunca İtilaf ve İttifak devletleri tarafından defalarca kullanılacaktır.

ABLUKANIN YARATTIKLARI

İngilizlerin Kuzey Denizi'nde başlattığı abluka nedeniyle dış dünya işle bağlantısı kersilen Almanya'da görülen yiyecek sıkıntısı nedeniyle un, ekmek, et ve sebze karne ile satılmaya başlanır.

I.KANAL HAREKATI

Osmanlı 4.Ordusu Kanal'a karşı gerçekleştirdiği saldırıda başarısız olarak geri çekilmek zorunda kalır.

ATLANTİK SAVAŞ BÖLGESİ

Almanya, İngiltere ve İrlanda çevresini "savaş bölgesi" ilan eder. Böylelikle bu bölgedeki bütün gemiler Alman denizaltılarının hedefi haline gelir.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NA SALDIRISI

Çanakkale Boğazı'nın girişindeki Ertuğrul, Seddülbahir, Orhaniye ve Kumkale tabyaları İtilaf devletlerinin Birleşik Filosu tarafından bombardıman edilir.

ZEPLİN BOMBARDIMANI

Fransa'nın Manş Denizi kıyısındaki Calais bölgesi Alman zeplinleri tarafından bombalanır.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NA SALDIRISI

Birleşik Filo'nun gerçekleştirdiği saldırı sonucunda Çanakkale Boğazı'nın girişindeki Ertuğrul, Seddülbahir, Orhaniye ve Kumkale tabyaları kullanılamaz hale getirilir.

NUSRET'İN TARİHİ GÖREVİ

Yüzbaşı Hakkı Bey komutasındaki Nusret mayın gemisi elde kalan son 26 mayını Erenköy koyuna kıyıya paralel olarak dökerek boğazdaki 11.mayın hattını oluşturur.

NEUVE-CHAPELLE ÇARPIŞMASI

İngiliz Seferi Kuvvetleri Fransa'daki alman hatlarına hava fotoğraflarından hareket edilerek hazırlanan haritalara dayalı kapsamlı bir saldırı başlatır.

ÇANAKKALE SALDIRISI

İtilaf donanması Çanakkale Boğazı'na nihai saldırısını düzenler. Bouvet, Ocean, İrresistible gemilerini kaybedebn donanma sabah başladığı saldırıda başarısız olarak akşam üstü boğazdan ayrılır, bir daha da sadece donanmaya dayalı bir saldırı düzenlenmez.

PARİS BOMBARDIMANI

Paris'e yapılan ilk Zeplin saldırısında yaşanan bombardıman şehirde 23 cana mal olur

5.ORDU

Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa, Çanakkale'ye kara saldırısı düzenlenmesi olasılığını dikkate alarak Gelibolu'da 5.Ordu'nun kurulması için emir verir. Ordu komutanlığına Alman Liman von Sanders Paşa getirilir.

DENİZDE FACİA

Güney Afrika açıklarında seyreden Falaba gemisi Almanlar tarafından torpillenerek batırılır. Kadın ve çocukların çoğunluğunu oluşturduğu 100 kişi hayatını kaybeder.

GELİBOLU AMFİBİ HAREKATI

Birleşik Filo’nun koruması altında İtilaf devletlerinin kara kuvvetleri Gelibolu yarım adasının güneyinde 5 ve kuzeyinde 1 sahil ile Anadolu yakasındaki Kumkale sahiline çıkarma harekatı başlar. 19.Tümen komutanı Mustafa Kemal önce 57.Alayı’nın saldırıya geçirir. ardından Anzakların çıktığı Arıburnu bölgesindeki bütün kuvvetlerin komutasını üstlenerek Müttefik çıkarmasının etki alanını daraltır. Güneyde ise I.Kirte Muhabereleri başlar.

GİZLİ LONDRA ANTLAŞMASI

İtilaf devletleri ile yaptığı görüşmeler sonucunda kendisine vaat edilenlerden memnun kalan İtalya, taraf değiştirerek İtilaf devletlerinin yanında yer alır.

KUMKALE’NİN BOŞALTILMASI

Fransız birliklerince gerçekleştirilen Kumlale harekatında başarısızı olan Müttefik kuvvetler askerlerini bölgeden geri çekerek Çanakkale Boğazı’nın Anadolu yakasını terk ederler.

ARIBURNU'NDA TÜRK TAARRUZU

İtilaf devletlerinin çıkarma hareketlerini sonuçlandırmak içi gerçekleştirilen saldırıları engellemek için Birleşik Filo'nun da dahil olduğu kuvvetli bombardımanlar ile Türk askeri engellenmeye çalışılır.

I.KİRTE MUHAREBESİ

İngiliz 29’uncu Tümen Komutanı Hunter Weston’un 28 Nisan gününe ait planladığı taarruz harekâtı muharebe gemileri ve karaya çıkarılmış olan toplar ile birlikte yapılan dağınık ateşlerle başlamıştı. Beklenenden daha kuvvetli direniş gösteren Türk ordusu, İtilaf kuvvetlerinin saldırısını püskürtmeyi başardı. 29’uncu Tümen yaklaşık 2000, Fransızlar ise yaklaşık 1000 askerini kaybetmişti. Türk kuvvetlerinin de kaybı yaklaşık 2500 personeldi.

ARIBURNU TÜRK KARŞI TAARRUZLARI

Geceleri Yapılan Türk Karşı Taarruzlar düşman kuvvetlerinin ilerlemelerini yavaşlatmasına rağmen denize dökülmelerini sağlayamamıştır. Bununla birlikte kuvvetlerndirilen siperler sayesinde Anzak hareket alanı daraltılır. Gece taarruzları ilerleyen tarihlerde de tekrarlanır.

GORLİCE - TARNOW

Kısa bir ön bombardıman sonrası saldırya geçen Avusturya ile Alman birlikleri, Galiçya'da ilerleyerek Rusların elindeki Przemsyl kalesini ve Karpat geçişlerini geri aldılar.

KABATEPE OLAYI

Anzak Kolordusu Komutanı General Birdvvood tarafından oluşturulan 110 kişilik askeri birlik gizlice karaya çıkmaya çalışır. ancak ağır zayiata uğradıklarından geri çekilirler

II. KİRTE MUHAREBESİ

6 Mayıs'ta başlayıp 8 Mayıs'ta sona eren çarpışmalar öncesi harekatı hazırlayan General Hamilton’un emri çok kesindi ve hiçbir mazeret kabul edilmeksizin bu harekâtın Gelibolu2nun güneyinde mutlaka bitirici olması yönünde kararlılık içeriyordu. Fransız kesimindeki harekât için sızlanması beklenen General d’Amade bile kendisini onaylamıştı. Ancak İtilaf kuvvetlerinin saldırılarını, süngü hücumları ile durduran Mehmetçik bir kez daha düşman kuvvetlerine geçit vermemiştir.

LUSITANIA’NIN BATIRILMASI

Bir transatlantik gemisi olan Lusitania, Alman denizaltısı U-20 tarafından tespit edilip torpidolanıp 18 dakika içinde battı. 1280 yolcusu hayatını kaybederken 761'i hayatta kalmayı başardı. Batan, pek çok ülkede Almanya'ya karşı kamuoyu oluşturdu. 128 Amerikan vatandaşının hayatını kaybettiği bu facia, Amerika'nın I. Dünya Savaşı'na girmesine neden oldu ve genelseferberlik sırasında bir sembol haline geldi.

AUBERS SIRTI VE SKANDAL

İngiliz komutan Haig'in Birinci Ordusu tarafından yapılan saldırının başarısız olmasının sebebi olarak top mermilerindeki hatalar basında yer alınca, Londra'da yaşanan mermi krizi hükümetin düşmesine neden olur.

MUAVENET-İ MİLLİYE HAREKATI

Muavenet-i Milliye sabaha karşı gerçekleştirdiği başarılı bir torpido taarruzuyla Morto Koyu’nda demirli İngiliz Goliath muharebe gemisini batırır.

FESTUBERT SALDIRISI

İngiliz Birinci Ordu tarafından gerçekleştirilen savaşın ilk gece yapılan saldırısı Neuve Chapelle'in güneyindeki Alman mevzilerine darbe indirdi.

19 MAYIS TAARRUZU

Enver Paşa'nın bastırması sonucunda 19 Mayıs'ta yapılan ve bütün cephede dört tümenle bir baskın taarruzu olarak planlanıp çok dar şeritlerden gündüz de devam ettirilen bu harekâtta Türk birliklerinin muharip mevcudu ağır kayba uğrar, zayiatın toplam sayısı 10.000 kişidir.

II.YPRES SAVAŞI

Almanları sürpriz saldırısı ile II.Ypres Savaşı başlar. Baskın şeklinde gerçekleştirilen taarruz Almanlara ilerleme şansı yaratır. Almanlar ilk defa klor gazı kullanarak Müttefikleri Ypres'in dış mahallerine kadar gerilettiler ancak yeterli takviyeden yoksun olduklarından kasaba İngilizlerin elinde kaldı.

İTALYA SAVAŞTA

İtalya, itilaf devletler ile imzaladığı gizli Londra antlaşması sonrası tarafsızlığını bozarak Avusturya – Macaristan İmparatorluğu’na savaş ilan eder.

ANZAK BÖLGESİNDE ATEŞKES

22 Mayıs günü karar verilen bir günlük ateşkes boyunca Türkler ve Anzaklar savaş alanındaki hayatını kaybetmiş arkadaşlarının vücutlarını özenle toplar ve gömerler. Şans eseri hala yaralı olanlar tedavi edilir. Anzaklar ile Türk askeri arasında yaşanan bu ilk temas, birbirlerine bakışlarını olumlu yönde değiştirir.

U21 HAREKATI

Kabatepe önündeki İngiliz Triumpf muharebe gemisini tespit eder. Hücum menziline girmeyi başaran U21, torpido ağlarını atmış durumda olmasına rağmen İngiliz Triumph muharebe gemisini 300 metreden attığı bir torpido ile batırmayı başarır.

U21 HAREKATI

1895 yılında İngiliz donanmasına katılan dretnot-öncesi bir muhrip olan HMS Majestic zırhlısı 27 Mayıs günü Alman U21 denizaltısı tarafından batırılır.

LONDRA BOMBARDIMANI

Zeplinler İngilterer'nin başkenti Londra'ya saldırırlar. Kentte panik ve endişeye neden olan saldırı, moral açısından etkili olur.

III. KİRTE MUHAREBESİ

4-6 Haziran 1915 tarihleri arasında üç gün devam eden, bugünkü Twelve Tree Corps mezarlığının biraz ilerisi ile Son Ok anıtı arasındaki bölgede cereyan eden III. Kirte Muharebesi’nde Osmanlı Ordusunun zayiatı yaklaşık 9500 personeldir. İtilaf askerleri tarafından "yığılan, taşan, bin kere çoğalan cehennem” diye tarif edilen mücadelede İngiliz ve Fransızlar Alçıtepe hedefine ulaşamamışlardır.

ZEPLİNLERİN SORGULANMASI

Müttefik uçaklarının Zeplinlerden birini düşürmesi sonrasında hava gemilerinin kullanılışlığı sorgulanmaya başlanır.

BİRİNCİ KEREVİZDERE MUHAREBESİ (83 RAKIMLI TEPE MUHAREBESİ)

Fransızların cephanesi oldukça bol 75’lik topları ve Türk askerinin “Karakedi” adını verdiği Dümezil havanları büyük tahribat yapmıştı. Bu silahların adeta siperleri dümdüz etmesinin tesiriyle büyük kayıplar veren ama yine de canını dişine takan Türk askeri Yassı Tepenin Kereviz Dereye bakan uçurumun başında da olsa tutunmayı başardı.

I.ISONZO SAVAŞI

İtalyan Ordusunun amacı, Avusturyalıları, Isonzo'daki ve yakınlardaki dağlardaki savunma pozisyonlarından uzaklaştırmaktı. Savaş sırasında çok az başarı elde ettiler ve kazandıkları topraklar Kanin Dağı, Fosilano Redipuglia ve Monfalcone yakınlarındaki Kras platosunun en batı sırtları ile sınırlı kaldı.

28 HAZİRAN-5 TEMMUZ 1915 Zığındere Muharebeleri

28 Haziran sabahı hazırlık bombardımanı sonrası taarruza geçen İngiliz birlikleri Zığındere’nin iki tarafındaki ön siperleri fazla kayıp vermeden işgal ettiler. İngilizlerin bu başarısı yarımadaya ayak bastıklarından beri elde ettikleri basarının en büyüğü ve en önemlisiydi. Faik Paşa askerlerini 5 Temmuz sabahı karşı taarruza geçirdi. Başlarda düşman siperleri ele geçirildiyse de çok fazla kayıp verildi.

Chantilly Konferansı

İngiltere, Fransa, Belçika, İtalya, Sırbistan ve Rusya temsilcileri bir araya geldiler. Fransa, konferansta müttefiklerine yalnızca uyumlu ve koordineli bir hareketle Müttefiklerin zaferi için en elverişli koşulların oluşacağını belirtti. Ancak konferansın sonucunda herhangi bir teşebbüs üzerinde anlaşmaya varılamadı.

İkinci Kerevizdere Muharebesi

İngiliz ve Fransız birlikleri 12 Temmuz 1915 günü başlangıçta biraz ilerleme kaydedip Türk himaye mevzilerine kadar girmeyi basardılarsa da oldukça kayıp verdiler. Türk ihtiyat kuvvetlerinin kullanılmasıyla şiddetli ve kanlı muharebeler neticesi düşman çekilmeye başladı. Üstelik bir önceki gün aldıkları siperlerin bir kısmını da kaybettiler sadece Kerevizdere’ye hâkim sırtlarda bir hat tutabildiler.

SUVLA ÇIKARMASI

İngiltere’den getirilen yeni birliklerin kullanıldığı Suvla Limanı Çıkarması’nda amaç, 6 Ağustos akşamı diğer bölgelerle birlikte aynı anda bir baskın ile limanı çevreleyen tepeleri alacak bir örtü kuvvetini sahile çıkarmaktı. 7 Ağustos sabahı takviye edilen bu birliklerin bir kısmı ile de Anzakların Kocaçimentepesi’ni ele geçirmesine yardım edilecekti.

KOMUTA MUSTAFA KEMAL'DE

Mareşal Sanders, emrine uymadığını öğrenir öğrenmez 8 Ağustos akşamı Albay Fevzi Bey’i görevden almıştır. Aynı gece saat 21:45’de Kuzey Grup Komutanı Esat Paşa’ya telefonla, emrindeki 19. Tümen Komutanı Kurmay Albay Mustafa Kemal Bey’in Anafartalar Grup Komutanlığı’na atandığı bildirilmiştir. Kurmay Albay Mustafa Kemal Bey'e verilen emir, bölgeye ulaşır ulaşmaz taarruz etmektir.

I.Anafartalar Muharebesi

Conk Bayırı’nda 10 Ağustos sabahı saat 04:30’da Kurmay Albay Mustafa Kemal Bey, 8. Tümen’in ilk hat siperlerinden ileri yürümüş, kırbacıyla taarruz emrini vermiştir. Kısa süreli bir boğuşmanın ardından iki İngiliz taburundan sağ kalanlar düzensiz bir biçimde geri çekilmişlerdir. Bir şarapnel parçası Kurmay Albay Mustafa Kemal Bey’in sol göğsüne çarpmıştır. Sol göğüs cebindeki saat, şarapneli karşılamış ve Kurmay Albayı mutlak bir ölümden kurtarmıştır. Müttefik kuvvetler başkomutanı General Sır Ian Hamilton, İngiliz Genel Kurmayı’na gönderdiği bir raporda bu Osmanlı taarruzu hakkında “ilahi bir hücum” diye söz etmektedir.

II. Anafartalar Muharebesi

21 Ağustos 1915 sabahı İsmailoğlu ve Yusufçuk Tepelerine genel bir taarruza geçtiler. Aynı anda Anzak Kolordusu’na bağlı bir tugay da Bomba Tepe’ye taarruz etmiştir. İsmailoğlu ve Yusufçuk Tepeleri’ne yönelik taarruz aynı gün, kesin bir başarısızlıkla son bulmuştur. Bomba Tepe’deki çatışmalar ise bir hafta kadar devam etmiş, sonucunda bölge Türk savunmasının elinde kalmıştır.

CHAMPAGNE CATIŞMASI

Yoğun bir ön bombardıman ile başlayan II.Champagne çatışmalarında Fransızlar 5 kilometre kadar ilerleme gösterirler.

ARTOİS SALDIRISI

Batı Cephesi'nde yılın son saldırısı Artois bölgesinde başlatılır ama sonucu ve durumu etkilemekten uzaktadır.

KUTÜ’L-AMMARE’NİN KAYBI

İngiliz birlikleri ilerlemelerine devam ederek stratejik konumdaki Kutü’l-Ammare’yi işgal ederler.

SIRBİSTAN FACİASI

Avusturya-Macaristan birliklerinin başlattığı işgal hareketi Sırbistan’ın ele geçirilmesi ile sonuçlanır.

SIRP BOZGUNU

Sırplar'ın Yeni Pazar'da bozguna uğrayıp geri çekilmesi. Sırp hükümetinin İşkondra'ya sığınması.

Selmanpâk Muharebesi

Selmanpâk Muharebesinde Türkler zafer kazanmış ve İngiliz ordusunu takibe koyulmuşlardır.

İNGİLİZLERİN KAÇIŞI

Türk kuvvetleri tarafından inatla takip edilen İngilizler 3 Aralık 1915 sabahı Kutü’l-Ammare’ye sığınarak savunma pozisyonu alırlar.

ANZAKLARIN ÇEKİLMESİ

Arıburnu ve Anafartalar kesimindeki Anzaklar üç aşamalı olarak gerçekleştirdikleri tahliyeyi tamamlarlar. Böylelikle Gelibolu Yrımadası’nın kuzeyindeki cephe kapanmış olur.

Erzurum Muharebesi yapılır

Nene Hatun, Erzurum halkı ve askerler birleşip Rusları kentten çıkarırlar.

İkinci Kanal Hareketi gerçekleşir

Osmanlı'nın Sina ve Filistin Cephesi sırasında, Süveyş Kanalı'na düzenlediği ikinci harekattır

Kut'ül Amare zaferi kazanılır

8.000 askerden oluşan İngiliz-Hint garnizonu Bağdat'ta Kut kasabasında Osmanlı ordusu tarafından kuşatılır.

Sykes-Picot Anlaşması imzalanır

İngiltere ve Fransa arasında yapılan, Osmanlı'nın Orta Doğu'daki topraklarının paylaşılmasını öngören antlaşmadır.

Kudüs Muharebesi olur

Kudüs Muharebesi, İtilaf Kuvvetleri karşısında Osmanlı Ordusunun yenilgisi ile sonuçlanan bir muharebedir.

Brest Litovsk Antlaşması yapılır

Osmanlı Devleti'nin toprak kazandığı en son antlaşmadır.

Medine Müdafaası sona erer

Şerif Hüseyin'in 1916'da İngiliz desteğiyle isyan ederek Medine'yi hedef alması üzerine başlayan müdafaadır.

Hicaz Yemen cephesi düşer

Osmanlı İmparatorluğu 4 tümenlik bir kuvvetle Arabistan'daki kutsal İslam şehirlerini korumaya çalışır.

Mondros Anlaşması yapılır

1. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan mütarekenamedir.

Paris Barış Konferansı gerçekleşir

1. Dünya Savaşı'nı sona erdiren antlaşmaların hazırlandığı uluslararası bir konferanstır.

Sevr Antlaşması imzalanır

İtilâf Devletleri ile Osmanlı Paris'in 3 km batısındaki Sevr kentinde imzalanmış antlaşmadır.

Londra Konferansı yapılır

Sevr Antlaşmasında bazı değişiklikler yapmak üzere Yunanistan ve Türkiye'nin de katıldığı bir konferanstır.

Belgesel Bölümleri
Röportajlar