Bu bölümde Süveyş Kanalı’nın açılması ve gelişen teknolojiyle beraber, petrolün önem kazanması sonucunda Osmanlı tebaası konumunda bulunan bölgeler ve bu topraklar üzerindeki yerli halkın, Batılı güçlerce sömürgeleştirilmesi çabalarına yer verilmiştir. Osmanlı askerlerinin alışık olmadığı çöl ikliminde lojistik imkansızlıklara rağmen mücadelesi, Şerif Hüseyin ve bir kısım destekçileri tarafından yaşatılan ihanet ve buna rağmen bölge yerel halkından Osmanlı’ya verilen destekler anlatılmaktadır.