Bu bölümde; İtilaf güçlerinin, bir yandan bölgeye destek olmak maskesi takınırken, bir yandan da savaş öncesi dönemden tasarlanan planları çerçevesinde bölgede biriktirdikleri askeri güçler ve Çanakkale’de olduğu gibi Osmanlı’yı küçümsemeleri, hor görmeleri farklı konular üzerinden ele alınmıştır. Yine Çanakkale üzerinden Rusya’ya ulaştırılamayan yardımın, bu cephe üzerinden Rusya ile buluşturulma amacına yer verilmiştir.

2. Abdülhamid Han, Enver Paşa, Goltz Paşa, General Townshend, Süleyman Askeri Bey bölüm içerisinde bahsi geçen önemli karakterler olarak yer almaktadırlar.