Bu bölümde; Birinci Dünya Savaşı’nın sadece bir cephesi olmasının ötesinde bir bölüm olarak ele alınmıştır. İslam sancağının merkezi olan kutsal şehirler ve özellikle Medine Müdafaası üzerine inşa edilen bölümde, “Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa” ve Medine Müdafaası; Fahreddin Paşa’nın yaşadıkları üzerinden anlatılarak kamuoyunun birçoğunun bilmediği bir tarihsel gerçek ortaya konulmuştur.