Bu bölümde; Birinci Cihan Harbi öncesi ve esnasında faaliyet gösteren tüm istihbarat birimleri, tüm ülkelerin istihbarat yapılanmaları ve önemli istihbaratçıların hikayeleri ile birlikte, Osmanlı için önemli bir değer olan “Teşkilat-ı Mahsusa” ve Osmanlı istihbarat faaliyetleri derinlemesine anlatılmıştır.

Yarbay Doughty Wylie, Teşkilat-ı Mahsusa kuruluşu ve faaliyetleri, Enver Paşa, Gertrude Bell, T. E. Lawrence, Sykes ve Picot bölüm içinde yer alan drama canlandırmaları eşliğinde izleyici ile buluşacaklardır.