Bu bölümde; Birinci Cihan Harbi öncesi ve esnasında yapılan tüm propaganda faaliyetleri, tüm ülkelerin ayrıntılı olarak propaganda politikaları ve özellikle Osmanlı’daki propaganda faaliyetleri ve önemli propaganda araçları ve kişileri kamuoyuna bilimsel bakış açısını kaybetmeden anlatılmıştır.

2. Abdülhamid Han, Mehmet Akif Ersoy, Teşkilat-ı Mahsusa faaliyetleri, Enver Paşa, Gertrude Bell, T. E. Lawrence, Ali Haydar Efendi, Harp Mecmuası çalışmaları bölüm içinde yer alan drama canlandırmaları eşliğinde izleyici ile buluşacaklardır.