Belgeselin 22. ve son bölümü olan bu bölümde; “Büyük Savaş”ın  kendinden sonra ortaya çıkardığı sorunlar, İkinci Dünya Savaşı, ve geçtiğimiz yüzyılda yani yüzyıl sonra dünyanın hemen her yerinde bıraktığı tahribat ve izler özellikle günümüz Ortadoğu ve Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında ve ülkemizin de dahil olduğu bölgesel, küresel sorunlar çerçevesinde ele alınacaktır. Mondros Mütarekesi, Sevr Anlaşması, Filistin Sorunu, Körfez Savaşı gibi Cihan Harbi’nin devamı niteliğindeki konular dramalar, animasyonlar ve infografikler eşliğinde izleyici ile buluşacaktır.