Bu bölümde; Birinci Dünya Savaşı başlamış olmasına rağmen Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu çalkantılı atmosfer, savaşın tarafı olma yolunda yaşadığı zorlu ve zorunlu durumlar anlatılmaya çalışılmış, bize tarih ders kitaplarında anlatılan Almanya ile İttifak olma veya İttifak – İtilaf devletleri olarak anılan ülkeler ile olan ilişkiler, Osmanlı’da Seferberlik İlanı, Cihad-ı Ekber ilan edilmesi, Osmanlı – Almanya arasında imzalanan gizli ittifak anlaşması gibi konular izleyiciye bilimsel belgeler ışığında anlatılmaktadır.

Bölüm içerisinde  Enver Paşa, Said  Halim Paşa, Wagenheim, Ahmet Rıza Bey, Talat Paşa, Winston Churchill ve İngiliz Savaş Konseyi gibi önemli karakterler ve içinde bulundukları olaylar  dramalar, diyaloglu drama sahneleri ve infografikler eşliğinde izleyici ile buluşacaktır.