Bu bölümde; Osmanlı’nın Seferberlik ilanı sonrası Kafkas Cephesi’nin açılması, Sarıkamış Faciasının tüm deteyları  yanı sıra,  Kafkaslarda Osmanlı’nın verdiği mücadele, kazanılan kaybedilen toprakların, özellikle Azerbaycan halkı ve Anadolu halkı arasındaki yardımlaşma ve ilişkiler özelinden anlatımı,  dramalar, diyaloglu dramalar, animasyonlar ve infografikler eşliğinde izleyici ile buluşacaktır.