Bu bölümde; Nargin Adası’nda Türk esirlerin yaşadığı dramlar,  “Kafkas İslam Ordusu”  ve  bu ordunun mücadelesi, Kafkas İslam Orduları Kumandanı Nuri Paşa,  Türk dünyasını yakından  ilgilendiren Bakü’nün kurtuluşu, Cihan Harbi içerisinde Rusların kaybettiği bir cephe olarak Kafkas Cephesi  ve Bolşevik İhtilali ile savaştan çekilmeleri konuları yanısıra Azerbaycan – Türkiye Kardeşliği konusu  Zeynel Abidin Tagiyev gibi önemli karakterler üzerinden dramalar, diyaloglu dramalar, animasyonlar ve infografikler eşliğinde izleyici ile buluşacaktır.