Edward J. Erickson, Marine Corps Üniversitesi’nde Birinci Dünya Savaşı Döneminde Osmanlı Ordusu konusunda çokça yazıları bulunan emekli ABD Ordusu subayıdır. Ayrıca, Washington Seattle’daki International Research Associates (Uluslararası Araştırma Ortakları)’ndan birisidir. Temmuz 2016’dan itibaren, İngilizce adı Center for Eurasian Studies olarak bilinen Ankara merkezli, Türk Hükümeti bağlantılı bir düşünce kuruluşu (think-tank) olan Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVIM)’nde danışma kurulu üyesi görevindedir.