Biyografi

İstanbul’da doğdu. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. 1993 yılında Ürdün’de Felsefe alanında yüksek lisans, 2001 yılında Marmara Üniversitesi İslam Felsefesi bölümünde tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin başkanlığını yaptı. Halihazırda İbn Haldun Üniversitesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Eğitim

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Felsefe, 1985
Yüksek Lisans : Ürdün Üniversitesi, Felsefe, 1993
Doktora : Marmara Üniversitesi, İslam Felsefesi, 2001

Araştırma Alanları

İslam Felsefesi, Epistemoloji, Metafizik, Toplum Felsefesi

Ödüller

1. Yarmouk Üniversitesi Arapça Bursu, 1986, Ürdün.
2. Ürdün Üniversitesi Araştırma Bursu, 1987-1989, Amman, Ürdün.
3. Ürdün Yüksek Öğrenim Bakanlığı, Yüksek Lisans Bursu, 1987-1991, Amman Ürdün.
4. Oxford Üniversitesi, Centre For İslamic Studies’ten bir aylık araştırma bursu, 2003, Oxford.
5. Ürdün Üniversitesi, Felsefe Bölümü Misafir ÖğretimÜyeliği Statüsü., 2007-2008.