1969 yılında İstanbul’da doğdu. Maçka İlkokulu ve Galatasaray Lisesi’nde ilk ve orta öğrenimini gördü. Ardından Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde lisans öğrenimi tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü tarih ana bilim dalında master derecesi aldı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü tarih ana bilim dalında doktora öğrenimine devam etmektedir.

Oluşturmacı yaklaşım ve işlevsel yapısalcılık ile öğrenim modelleri ve öğretim sistemleri üzerine sertifika programları tamamladı. Uzaktan eğitim ve ders içeriği geliştirme programlarında görev aldı. Bahçeşehir ve Uğur Eğitim Kurumları’nda, Bilfen Eğitim Kurumları’nda, Bahçeşehir Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi’nde dersler verdi.