1961 yılında İzmit’te doğdu. Orta öğrenimini 1979 yılında Kadıköy Maarif Koleji’nde tamamladı. 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Lisansüstü eğitimini “Exile Days of Sultan Abdülhamid II in Salonika (1909-1912) and Confiscation of His Wealth” başlıklı teziyle Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde asistanlık yaptı. Ardından doktora çalışması için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Doktora tezini State University of New York/Binghamton’da Osmanlı tarihinde ekonomik, sosyal ve emek tarihi üzerinde uzmanlaşan Donald Quataert’in tez danışmanlığında hazırladı. Doktorasını “Women, War and Work in the Ottoman Empire: Society for the Employment of Ottoman Muslim Women (1916-1923) başlıklı tezle savundu. Doktora tezi 2003 yılında Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi’nin açmış olduğu Bankacılık ve Finans Tarihi Araştırma Yarışması’nda “En İyi Doktora Tezi” dalında ödül aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde uzun yıllar öğretim üyeliği yaptı. Ayrıca Koç Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi gibi üniversitelerde Osmanlı ve Avrupa tarihi üzerine dersler veren Karakışla, 2004 yılında ziyaretçi profesör olarak Georgetown Üniversitesi’nde Osmanlı tarihi dersleri vermiştir. Tarih Vakfı’nın kurucuları arasında yer aldı ve Tarih Vakfı’nın mütevellisi oldu.

Özden Dilek Karakışla’nın eşi ve Eylül Yağmur Karakışla’nın babasıdır.

Eserleri

 • Women, War and Work in the Ottoman Empire: Society for the Employment of Ottoman Muslim Women (1916-1923)
 • Eski İstanbul’un Delileri: Pazarola Hasan Bey (1885-1926)
 • Osmanlı Kadın Telefon Memureleri (1913-1923)
 • Osmanlı Hanımları ve Kadın Terzileri (1869-1923)
 • Osmanlı Hanımları ve Hizmetçi Kadınlar (1869-1927)
 • Osmanlı Ordusunda Kadın Askerler: Birinci Kadın İşçi Taburu (1917-1919)
 • Sultan II. Abdülhamid’in Selanik’teki Sürgünlük Günleri (1909-1912)
 • Derli Toplu Makaleler I (1988-1999)
 • Derli Toplu Makaleler II (1999-2002)
 • Derli Toplu Makaleler III (2003-2014)
 • Eski Zamanlar, Eski İnsanlar: Osmanlı Toplumsal Tarihi Üzerine Yazılar (1876-1926)
 • Eski İnsanlar, Eski Cemiyetler: Osmanlı Toplumsal Tarih Çalışmaları (1904-1926)
 • Eski Hatıralar: Osmanlı İmparatorluğu’nda Belgelerle Gündelik Hayat (1760-1923)
 • Osmanlı İmparatorluğu’nda Savaş Yılları ve Çalışan Kadınlar: Kadınları Çalıştırma Cemiyeti (1916-1923)